Test

Upptäck din Enneagramtyp

Upptäck din Enneagramtyp - Ett snabbtest

RHETI Personlighets Test

Det korta RHETI testet är 36 frågor och är en del av Riso-Hudsons stora test med 144 frågor. Ett litet test som detta kan inte garantera att din personlighetstyp kommer visas men det kommer nog vara en av de tre högsta poängsamlarna. Efter testet följer en typbeskrivning med en kort sammanfattning.

Instruktioner

För varje påstående är du tvingad att göra ett val. Du kan skippa de frågor som verkligen inte stämmer på dig men skippa inte frågan bara för den är svår att svara på. Välj det val som har varit sant för det mesta i ditt liv och inte bara hur du är just idag. Överanalysera inte frågorna eller tänk på undantagen. Svara spontant och välj det alternativ som indikerar hur du är för det mesta. Ibland kan det vara svårt att välja mellan de två alternativen då båda stämmer bra, detta är för att RHETI försöker avslöja var du har liknande beteenden och attityder.

Det korta RHETI-testet tar ca 10 min att göra.

1. Jag har varit och är:
        romantisk och fantasifull.
       
pragmatisk och jordnära.

2. Jag har en tendens att:
       
ta mig an konfrontationer.
       
undvika konfrontationer.

3. Jag har generellt sett varit:
       
diplomatisk, charmig och ambitiös..
       
rakt på sak, formell och idealistisk.

4. Jag har en tendens att vara:
       
fokuserad och intensiv.
       
spontan och lättsam.

5. Jag har varit en:
       
gästfri person och har tyckt om att välkomna nya vänner in i mitt liv.
       
en privat person och har inte omgett mig med eller minglat så mycket med nya människor.

6. Generellt sett har det varit:
       
enkelt att få en större reaktion från mig.
       
svårt att få en större reaktion från mig.

7. Jag har varit mer en:
       
“street-smart” (gatusmart) överlevare.
        moralisk och mer principfast idealist.

8. Jag har:
       
kännt behov av att visa viss kärlek eller ömhet till människor.
        föredragit att hålla en viss distans till människor.

9. När jag har blivit presenterad en ny erfarenhet eller lärdom brukar jag ofta fråga mig själv om det kommer vara:
       
användbart för mig.
       
underhållande.

10. Jag har en tendens att fokusera för mycket på:
       
mig själv.
        på andra.

11. Andra har litat på min:
       
insikt och förståelse.
       
kraft och beslutsamhet.

12. Andra har upplevt mig som:
       
osäker på mig själv.
       
säker på mig själv.

13. Jag har varit mer:
       
gemenskapsorienterad än målorienterad.
        målorienterad än gemenskaporienterad.

14. Jag har:
        inte varit så bra på att säga vad jag tycker i alla situationer.
        varit frispråkig – Jag har sagt vad andra önskar att de vågade säga.

15. Det har varit svårt för mig att:
       
sluta fundera på alternativ och göra något definitivt.
       
ta det lugnt och vara mer flexibel.

16. Jag har en förmåga att vara:
       
tveksam och dra ut på saker.
       
orädd och dominant.

17. Min:
       
ovilja att bli alltför involverad med människor har orsakat mig besvär med folk.
        vilja att vara behövd av människor har orsakat mig besvär med folk.

18. Jag har ofta:
       
varit kapabel att sätta mina känslor åt sidan och få jobbet gjort.
        behövt jobba igenom mina känslor innan jag har kunnat agera.

19. Generellt sett har jag varit:
       
metodisk och försiktig.
       
äventyrlig och tagit risker.

20. Jag har en tendens att vara en:
       
stödjande, givande person som trivs i andras sällskap.
        allvarlig, reserverad person som gillar att diskutera saker.

21. Jag har ofta känt behovet att:
       
vara ett ”torn av styrka”.
       
prestera perfekt.

22. Jag har typiskt varit intresserad av att:
       
ställa tuffa frågor och bibehålla mitt oberoende.
       
bibehålla min stabilitet och sinnesfrid.

23. Jag har varit för:
       
pragmatisk och skeptisk.
       
mjukhjärtad och sentimental.

24. Jag har ofta oroats av att:
       
jag missar något som är bättre.
       
om jag sänker min gard så kommer någon att utnyttja mig.

25. Min vana att:
       
vara distanserad har irriterat folk.
        tala om för folk vad de ska göra har irriterat människor.

26. Ofta, när problemen hopar sig har jag:
       
kunnat koppla bort och ignorera dem.
       
unnat mig att gå och göra något jag tycker om.

27. Jag har:
       
litat på mina vänner och de vet att de kan lita på mig att vara där för dem.
       
inte litat på folk och gått min egen väg.

28. Jag har en tendens att vara:
       
avskild och disträ.
        småsur och självupptagen.

29. Jag har gillat att:
       
utmana folk och ”skaka om dem”.
        trösta folk och få dem lugna.

30. Jag har generellt sett varit en:
       
utåtriktad, social person.
       
ärlig, självdisciplinerad person.

31. Jag har ofta:
       
varit för blyg för att visa mina förmågor.
       
gillat att visa folk mina förmågor.

32. Att:
       
fullfölja mina egna intressen har varit viktigare för mig än att ha komfort och säkerhet.
       
ha komfort och säkerhet har varit viktigare för mig än att fullfölja mina egna intressen.

33. När jag har konflikter med andra, har jag en tendens:
       
att dra mig undan.
       
att sällan backa undan.

34. Jag har:
       
gett efter för enkelt och låtit andra styra mig.
        varit för kompromisslös och krävande av andra.

35. Jag har blivit uppskattad för:
       
mitt goda humör och min humor.
       
min stillsamma styrka och gedigna generositet.

36. Mycket av min framgång har:
       
varit pga. min talang att göra ett gott intryck.
        blivit uppnådd trots mitt ointresse att utveckla min människokännedom.


För att mer exakt ta fram din Enneagramtyp rekommenderar vi att du tar Riso-Hudsons kompletta RHETI-test med 144 frågor som finns tillgänglig på www.enneagraminstitute.com (testet är på engelska och kostar $10).

För att ta det stora RHETI testet online, klicka nedan.

RHETI Online Enneagram Test

All Images, Content and Layout Copyright The Enneagram Institute, 2001.