Teori

Kort introduktion av Enneagrammet

Hur funkar Enneagrammet

Nio Personlighetstyper - Livsstrategier

Enneagrammet är uppdelat i nio olika personlighetstyper. Nedan finns en kortare beskrivning på de olika typerna. Enneagrammet är en dynamisk modell som skiftar då personen skiftar temperament. Oftast känner man igen sig i sin dominerande grundtyp men beroende på situationen så det kan vara att du känner igen dig i mer än en typ.

Ettan: Förbättraren

Har integritet med stor känsla för vad som är rätt och fel. Vill ha ordning och reda. Vill förbättra världen. Men kan också vara perfektionistiska, kritisk och dömande om saker och ting inte är perfekta eller gjorda enligt sin egna höga standard. Fokus på ”vara korrekt och göra saker rätt”. Mer..

Tvåan: Hjälparen / Mentorn

Är hjälpsam och generös. Bjuder gärna på sig själv. Empatisk och lätt för att känna av vad andra behöver. Vill vara omtyckt, rädsla för att inte vara älskad. Trivs med att vara spindeln i nätet. Fokus på ”relationer och gemenskap”. Mer..

Trean: Presteraren / Motiveraren

Är ambitiös, effektiv, charmerande, målmedveten och driven och vill åstadkomma saker. Vill gärna vara duktig eller helst bäst i klassen. Är ofta upptagen med framgång och arbete. Får sin identitet från var de uppnår. Fokus på ”uppmärksamhet genom framgång”. Mer..

Fyran: Individualisten / Designern

Är romantisk och passionerad ofta estetisk eller konstnärlig. Har stor emotionell intelligens och medveten om de emotionella känslorna hos andra runt om kring sig. Kan utrycka sina känslor djupt och på originella sätt. Kan dyka djupt till hjärtat av problemet och ställa känslomässigt svåra frågor. Uppfattar sig som unik och speciell. Fokus på ”vad saknas”. Mer..

Femman: Iakttagaren / Undersökaren

Gillar att undersöka och iaktta för mer förståelse, väldigt nyfiken på saker som kan förstärka deras säkerhet och förståelse. Är mer tillbaka dragen. Stor förmåga att fokusera och se helheten. Men löper risk att snöa in sig för mycket i detaljerna och bli passiv åskådare istället för aktiv deltagare. Fokus på ”idéer”. Mer..

Sexan: Lojalisten / Problemlösaren

Är lojal, pålitlig, plikttrogen och ser till gruppens bästa. Ställer upp för andra och bra på att skapa struktur och organisation för att öka sin trygghet. Bra på att lösa problem och kan bli en bra demokratiska ledare och vägvisare. Fokus på ”säkerhet, vad kan gå galet”. Mer..

Sjuan: Entusiasten

Är positiv och entusiastisk med många bollar i luften. Kan inte sitta still eller tyst länge utan vill uppleva så mycket som möjligt gärna med andra. Kalendern är ofta full med aktiviteter. Är bra på att börja saker men har svårt för att slutföra. Fokus på ”möjligheter". Mer..

Åttan: Utmanaren

Är direkt, kraftfull, intensiv och dominerande. Vill gärna ha kontroll och tar ofta befälet eller utmanar. Håller inte tillbaka, utan när de blir arga visas det direkt. Bered att slås för sin sak och kan vara väldigt beskyddande mot sina egna. Fokus på ”makt och kontroll”. Mer..

Nian: Fredsmäklaren

Är lättsam, vänlig, tolerant och tillmötesgående som sprider god stämning och ogillar konflikter, de har ofta en diplomatisk förmåga. Gillar lugn och ro men har också en fantastisk handlingskraft när de vill, men riskerar ibland att bli fast i sin lättja. Fokus på ”harmoni”. Mer..

 

 

All Images, Copyright Riso-Hudson, The Enneagram Institute: www.Enneagraminstitute.com