Teori

Utveklingsnivåerna

En snabb genomgång av Utvecklingsnivåerna.

Utvecklingsnivåerna

Inom Enneagrammet finns det nio olika utvecklingsnivåer som kraftigt ändrar en personlighetstyps beteende. Desto högre nivå man är på desto friare är man från sina fixeringar och sitt superego. Man är även närmare sin essens och sitt sanna jag. Man kan röra sig upp och ner i nivåerna beroende på situation och omgivning, men man har en gravitationspunkt som man går tillbaks till. Denna gravitationspunkt kan sakta växa uppåt när man utvecklar sig själv, eller nedåt om man inte tar hand om sig själv.

 

Nivåerna

 

Genom att dela upp typen på den vertikala axeln får man en mer högupplöst och dynamisk modell. Man får också en klarare bild på vilken utvecklingspotential som finns i varje personlighetstyp allt efter som man utvecklas och flyttar sin gravitationspunkt längre upp. Genom att studera nivåer kan man få direkt feedback på hur det går på sin utvecklingsväg genom att man börja känna igen sig i de högre nivåerna. Det kan också fungera som ett alarm system för att bli varse när man går i fel riktning.  Det som separerar nivåerna från varandra är varje typs rädsla och önskan som dyker upp i olika former utifrån typernas grundrädsla och grundönskan. Allt efter som man släpper sin rädsla och paradoxalt nog också sin önskan, frigörs en massa osunda vanor, mönster och beteenden som man använder för att skydda sig själv från sin rädsla. Att förflytta sin gravitationspunkt uppåt är inte något man snabbt fixar över natten, utan det är en livslång process som aldrig tar slut. Under kursen i Enneagrammet går vi igenom utvecklingsnivåerna och förslag på saker att tänka lite extra på beroende på vilken typ man är. I Riso-Hudsons bok ”Personality Type” finns det en utförlig beskrivning på de olika nivåerna.

Nedan beskrivs vad som skiljer de olika nivåerna.

level description

Nivå:

  1. Fri från rädslor. Fullt närvarande i nuet.
  2. Uppkomst av grundönskan.
  3. Mer agerande på de positiva dragen egot identifierat sig med från nivå 2
  4. Mer och mer frestad av att agera på sitt reaktiva beteende (passion/fixering) som motarbetar sitt eget bästa. Identifiering med sitt ego aktiverar en viss sociala roll som därefter måste försvaras.
  5. Egot blåses upp ju mer personen försöker kontrollera sin självbild mot omgivningen på typ karakteristiska sätt. 
  6. Överkompensation sker då de karakteristiska sätten inte ger önskat resultat, fortsatt inflation av egot
  7. Av olika anledningar har inte personens strategier fungerat. En mer ohälsosam försvarande av sin självbild träder in. Överträdelse av andra och sig själv sker som skapar alvarliga mellanmänskliga problem.
  8. Vid denna nivå har de psykiska förmågorna, som framträdde vid nivå 2 och blåstes upp vid nivå 5, nu blivit vilseledande och tvångsmässiga vanföreställningar.
  9. Destruktiv, bered att förstöra sig själv eller andra för att försvara sitt ego och vad än för vanföreställning har uppstått. Sin grundrädsla är ett faktum och man gör allt för att skydda sig.