Teori

Typ Åtta

Kort profil för Enneagram: Åttan

Typ Åtta - Utmanaren


Typ ÅttaDen Kraftfulla, Dominanta Typen:
Självsäker, Beslutsam, Egensinnig och Konfronterande.

Åttor är självsäkra, starka och påstridiga. De är beskyddande, handlingskraftiga och rakt på sak, men de kan också vara egocentrerade och dominerande. Åttor upplever att de måste kontrollera sin omgivning, särskilt människorna i den, och blir ibland konfrontativa och terroriserande. Typiska problem för Åttor handlar om deras humör och att tillåta sin egen sårbarhet. Som bäst uppvisar Åttorna självkontroll och använder sin styrka till att förbättra andras liv – hjältemodiga, ädelmodiga och inspirerande.

Grundrädslan: Att bli kränkt eller kontrollerad av andra.
Grundönskan: Att skydda sig själv och ha kontroll på sitt eget liv och öde.
Åtta med Sjua-vinge: “Maverick”
Åtta med Nia-vinge: “Björnen”

Motivation: Vill vara självständig, att visa sin styrka och motsätta sig svaghet, att vara viktig och dominera sin omgivning, att ha kontroll över sin situation.

Utvecklingsnivåerna

Fri / Sund / Hög Nivå

Nivå 1 (Som bäst) Blir självbehärskad, storsint och omfamnande, uppvisar självkontroll och använder sin styrka till att förbättra andras liv – ädelmodig och inspirerande.  Hjältemodig, och villig att sätta sig själv i allvarlig fara för att uppnå sin vision och lämna en långvarig inverkan. Kan uppnå verklig hjältestatus och historisk storhet.
Rädsla: Att bli kränkt eller kontrollerad av andra.


Nivå 2: Självsäker och stark: Har lärt sig att stå upp för vad han/hon vill och behöver. En påhittig “det fixar vi” attityd och ett passionerat inre driv.
Rädsla: Att bli svag och sårbar, att förlora sin styrka och självständighet.

Nivå 3: Bestämd, auktoritativ, kommenderande: den naturliga ledaren andra ser upp till. Tar initiativ och får saker att hända: försörjare, beskyddare och hederlig, lyfter och bär andra med sin styrka.
Rädsla: Att de inte har tillräckligt med resurser för att kunna fullfölja sin roll som ledare / familjeförsörjare.

Medel  Nivå

Nivå 4: Självtillräcklighet, finansiellt oberoende, och ha tillräckligt med resurser är viktiga angelägenheter: blir företagsam, praktisk, ”härdad individualist” en klippare till affärsman. Risktagande, hårt arbetande, bortser från de egna emotionella behoven.
Rädsla: Att andra inte respekterar dem eller märker av deras ansträngningar.

Nivå 5: Börjar dominera sin omgivning och andra: vill känna att andra står bakom dem och stödjer deras ansträngningar. Blir överlägsen, skrytsam, kraftfull och expansiv: “Chefen/Bossen” vars ord är lag. Stolt, egocentrerad, självuptagen, vill införa sin vilja och vision på allt, slutar se andra som jämlikar och att behandla dem med respekt.
Rädsla: Att tappa kontrollen på sin omgivning, att andra inte kommer att backa upp dem.

Nivå 6: Blir stridslysten och hotfull för att få sin vilja igenom: konfronterande, stridande, skapar fientliga relationer. Allting blir en test om viljan, och de kommer inte att ge upp. Använder hot och vedergällning för att få andras lydnad, för att hålla andra ur balans och osäkra. Men, genom att behandla andra ojust får de människor att frukta och tycka illa om dem, och möjligen får de människor att bunta ihop sig mot dem.
Rädsla: Att andra vänder sig emot dem.

Ofri / Osund / Låg Nivås

Nivå 7: Trotsar alla försök att bli kontrollerad, blir helt skoningslös, diktatorisk: kriminell, laglös och bluffare. Hårdhjärtad, omoralisk och potentiellt våldsam.
Rädsla: För vedergällning och hämnd.

Nivå 8: Utvecklar falska idéer om sin makt: Känner sig oövervinnelig och har en övertro på sin förmåga att segra: Utvecklar storhetsvansinne, känner sig allsmäktig och osårbar. Töjer vårdslöst ut sig själv.
Rädsla: Att deras resurser inte längre räcker.

Nivå 9: Om de kommer i svårt underläge kan de brutalt förstöra allt och alla som inte har anpassat sig efter deras vilja istället för att kapitulera för någon. De blir hämndlystna, barbariska och blodtörstiga. Sociopatiska tendenser.

Exempel: Martin Luther King, Jr., Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson, Mikhail Gorbachev, G.I. Gurdjieff, Pablo Picasso, Richard Wagner, Sean Connery, Susan Sarandon, Glenn Close, John Wayne, Charlton Heston, Norman Mailer, Mike Wallace, Barbara Walters, Ann Richards, Toni Morrison, Lee Iococca, Donald Trump, Frank Sinatra, Bette Davis, Roseanne Barr, James Brown, Chrissie Hynde, Courtney Love, Leona Helmsley, Sigourney Weaver, Fidel Castro, and Saddham Hussein.

Prepeard by Enneagaminstitutet from the work of Don Riso and Russ Hudson.
©1998-2007 The Enneagram Institute All rights reserved.