Teori

Typ Ett

Kort profil för Enneagram: Ettan

Typ Ett - Förbättraren


Typ Ett Den Rationella, Idealistiska Typen:
Principfast, Meningsfull, Behärskad och Perfektionistisk

Ettor är samvetsgranna och etiska, med stark känsla för rätt och fel. De är lärare, korsfarare, och de förespråkar förändring. Deras strävan är att alltid förbättra saker och ting (inkl. sig själv), men de är rädda för att göra misstag. De är välorganiserade, ordningsamma och nogräknade. De eftersträvar en hög standard, men de kan lätt bli till kritiska perfektionister. Typiska problem för Ettor har med undertryckt ilska, förbittring och otålighet att göra. Som bäst är Ettor visa, realistiska och ädelmodiga och uppvisar gott omdöme. De kan också visa prov på moraliskt hjältemod.

Självbild: Ordentlig, objektiv och saklig, jag vet vad som är rätt.
Söker efter: Integritet och förbättring.
Största frestelse: Känna stor personlig moral och integritet.
Ego-Fixering: Dömande, bitterhet, kritiserande – De har en gång upplevt att världen var perfekt som den är men har nu blivit av med den känslan. För att försöka nå tillbaks dit blir de kritiska och dömande av verkligheten.
Passion: Vrede, Ilska – Då de ser alla operfektioner och fel i verkligheten blir de arga men då de inta alltid kan vara närvarande i sin ilska leder det istället till frustration som tillslut blir en underliggande känsla av bitterhet.
Grundrädsla: Att vara korrupt, ond eller defekt.
Grundönskan: Att vara god, oklanderlig och fullkomlig.
Etta med Nio-vinge: "Idealisten"
Etta med Tvåa-vinge: "Förespråkaren"

Motivation: Vill gärna ha rätt, att sträva högre och att förbättra något betydelsefullt. Att vara i fas med sina ideal och att rättfärdiga sig själva. Att vara bortom kritik så att de inte kan bli dömda av andra.

Utvecklingsnivåerna

Fri  / Sund / Hög  Nivå

Nivå 1 (Som bäst): Blir de utomordentligt kloka och förutseende med gott omdöme. Genom att acceptera världen som den är, blir de upphöjda och realistiska och vet ofta vad den bästa handlingen är i varje ögonblick. De är mänskliga, inspirerande och hoppfulla: sanningen ska segra.
Grundrädsla: Att vara korrupt, ond eller defekt
Självförverkligande händer när de: släpper sin grundönskan och identifiering med en speciell självbild att de är i en ställning att döma allt objektivt.

Nivå 2: Hederliga, med stark personlig övertygelse: De har en djup känsla av vad som är rätt och fel och moraliskt riktigt. Vill vara rationella och självdisciplinerade, mogna och sansade i allt de gör.
Rädsla: Att deras personligt färgade känslor och impulser kommer leda dem på villovägar.
Grundönskan: Att vara god, oklanderlig och fullkomlig.

Nivå 3: Väldigt principfasta och strävar efter att vara rättvisa, objektiva och etiska. Sanning och rättvisa är primärt. Känner ansvar, personlig integritet och att de har ett högre syfte. Ofta tar de roller som lärare eller iakttagare av rättvisa och sanning.
Rädsla: Att andra är likgiltiga till deras principer och ideal.
Önskan: Att agera i likhet med deras samvete och skäl.

Medel Nivå

Nivå 4: När de inte är riktigt nöjda med verkligheten blir de högsinta idealister, de känner att det är upp till dem att fixa till allt. De blir kritiska förespråkare och med kamp för idealen, pekar de ut hur saker och ting borde vara.
Rädsla: Att de kommer bli utdömda för att avvika från sina egna ideal.
Önskan: Att ”fixa” eller förbättra sig själv och sin värld.

Nivå 5: De blir väldigt rädda för att göra misstag eller fel; de måste vara lika bra som deras ideal förespråkar. De blir välorganiserade men oböjliga och opersonliga med litet utrymme för känslor. Håller sina impulser och känslor under fast och hård kontroll. De är ofta arbetsnarkomaner, väldigt punktliga och noggranna men också pedantiska och gnälliga.
Rädsla: Att andra kommer att kullkasta ordningen och trassla till balansen de har uppnått.
Önskan: Att allt i deras liv stämmer överrens med deras agerande.

Nivå 6: Väldigt kritiska av andra och sig själva: De blir kräsna, dömande och perfektionistiska. Har åsikter om allt, gillar att påpeka fel och rätta till andra genom att predika vad som är rätt. Otåliga och aldrig nöjda med något om det inte gjorts på det sätt de själva har förespråkat. "Det blir bara bra om vi gör det på mitt sätt. Personlighetsdrag av moraliska uppfostrare, utskällande, hårda, upprörda och arga.
Rädsla: Att deras ideal och principer faktiskt är orättfärdiga.
Önskan: Att klandra andra för att inte möta deras ideal.

Ofri / Osund / Låg Nivå

Nivå 7: Kan vara dogmatiska otåleranta och oflexibla. De själva är de enda som vet vad som är rätt och sant, andra har fel. Dömer andra väldigt hårt medan de rationaliserar sina egna ageranden som korrekta.
Rädsla: Att de håller på att bli irrationella.
Önskan: Att rättfärdiga sig själv och tysta kritik från andra och sig själv.

Nivå 8: Blir tvångsmässigt perfektionistiska och störda av andras felagerande . Börjar agera tvärtemot det de förespråkar.
Rädsla: Att de tappar kontrollen över sig själv.
Önskan: Att ha ständigt kontroll av sina undermedvetna och irrationelle impulser.

Nivå 9: Blir fällande, dömande och straffande på allt som stör dem.
Rädsla: Deras grundrädsla är förverkligad, de är obalanserade, korrupta, onda och defekta.
Önskan: Att bli av med sina tydliga anledningar till besatthet och emotionella störningar.

Exempel: Carl Bildt, Mahatma Gandhi, Hilary Clinton, Al Gore, John Paul II, Sandra Day O'Connor, John Bradshaw, Bill Moyers, Martha Stewart, Ralph Nader, Katherine Hepburn, Harrison Ford, Vanessa Redgrave, Jane Fonda, Meryl Streep, George Harrison, Celene Dion, Joan Baez, George Bernard Shaw, Noam Chomsky, Michael Dukakis, Margaret Thatcher, Rudolph Guliani, Jerry Brown, Jane Curtin, Gene Siskel, William F. Buckley, Kenneth Starr, The "Church Lady" (Saturday Night Live), och "Mr. Spock" (Star Trek).

Prepeard by Enneagaminstitutet from the work of Don Riso and Russ Hudson.
©1998-2007 The Enneagram Institute All rights reserved.