Teori

Typ Fem

Kort profil för Enneagram: Femman

Typ Fem - Undersökaren


Typ EttDen Intensiva, Tänkartypen:

Klarsynt, Innovativ, Hemlighetsfull och Isolerad

Femmor är alerta, insiktsfulla och nyfikna. De kan koncentrera sig och fokusera på att utveckla komplicerade koncept och förmågor. De är oberoende och uppfinningsrika, men de kan också bli alltför upptagna av sina egna tankar och fantasiföreställningar. De blir lätt distanserade men är ändå nervösa och intensiva. Typiska problem för Femmor rör excentricitet, tvivel och isolering. Som bäst är Femmorna visionärer och pionjärer, ofta före sin tid och förmögna att se världen på ett helt nytt sätt.

Grundrädsla: Att vara odugliga, värdelösa, utlämnade, hjälplösa, inkompetenta
Grundönskan: Att vara kapabla och kompetenta
Femma med Fyra-vinge: "Nyskaparen"
Femma med Sexa-vinge: "Problemlösaren"

Motivation: Vill förfoga över kunskap, att förstå sig på omgivningen och helheten, att ha allt utklurat som ett sätt att försvara jaget mot hot från omgivningen.

Utvecklingsnivåerna

Fri / Sund / Hög - Nivå

Nivå 1: (Som Bäst): Visionärer som har en bred uppfattning om världen och som inte är rädda att delta eller sätta sina fotavtryck på den. Öppna och mottagliga kan de till fullo ta in företeelser i rätt omgivning, göra nya upptäckter och hitta nya sätt att både göra och se på saker.

Nivå 2: Observerar allting med stor upptagningsförmåga och insikt. Mentalt alerta, nyfikna med en sökande intelligens. Inget undkommer deras observation. Visar förmåga på att se framtida förlopp, trender och tendenser. Duktiga på att koncentrera sig och blir uppslukade av det som fångat deras uppmärksamhet.

Nivå 3: Blir mästare på det som intresserar dem. Exalterade över kunskap, ofta experter inom sitt område. Innovativa och uppfinningsrika som skapar värdefulla och originella ting. Väldigt oberoende och originella.

Medel - Nivå

Nivå 4: De slutar att delta lika mycket i världen och spenderar mer tid åt att förbereda sig och förstå världen i sinnet. Målar upp modeller av verkligheten och söker kunskap som kan stödja deras bild. Blir ofta involverade i intellektuell forskning och teorier.

Nivå 5: Blir mer upptagna med sina teorier om verkligheten än med den sanna verkligheten. Börjar fascineras för udda saker, även de mörka och stötande. En aning bortkopplade från den praktiska verkligheten börjar de få extrema och avancerade åsikter.

Nivå 6: De blir oflexibla och fientlig i sin ståndpunkt och mot de som lägger sig i deras inre och personliga vision. Blir provocerande och oresonlig med avsiktliga extrema och radikala uppfattningar. Cynisk och argumenterande.

Ofri / Osund / Låg- Nivå

Nivå 7: Blir mer och mer tillbakadragna och separerade från verkligheten. De drar sig tillbaka in i sin egna interna värld. Blir egenartade och tappar tron på det hela, eller sätter sig upp mot verkligheten. De undviker människor och sociala tillställningar.

Nivå 8: Blir besatta och samtidigt rädda för sina egna hotande idéer eller världsbilder. De blir lätt förskräckta, vilse och offer för sina förvrängda uppfattningar och tvångsföreställningar.

Nivå 9: Söker efter att glömmas bort och försvinna. Mycket självdestruktiva.

Exempel: Albert Einstein, Stephen Hawking, Bill Gates, Georgia O'Keefe, Stanley Kubrick, John Lennon, Lily Tomlin, Gary Larson, Laurie Anderson, Merce Cunningham, Meredith Monk, James Joyce, Bjšrk, Susan Sontag, Emily Dickenson, Agatha Christie, Ursula K. LeGuin, Jane Goodall, Glenn Gould, John Cage, Bobby Fischer, Tim Burton, David Lynch, Stephen King, Clive Barker, Trent Reznor, Friedrich Nietzsche, Vincent Van Gogh, Kurt Cobain, and "Fox Mulder" (X Files).

Prepeard by Enneagaminstitutet from the work of Don Riso and Russ Hudson.
©1998-2007 The Enneagram Institute All rights reserved.