Teori

Typ Nio

Kort profil för Enneagram: Nian

Typ Nio - Fredsmäklaren


Typ Sex
Den Lättsamme, Bekväme, Självutplånande Typen.
Mottagande, Lugnande, Trevlig och Självbelåten.

Nior är accepterande, tillitsfulla och stabila. De är vanligtvis kreativa, optimistiska och stödjande, men de kan ibland vara alltför villiga att gå med på andras förslag bara för att upprätthålla sämjan. De vill att allting ska gå smidigt och utan konflikter, men ibland kan de vara självgoda, förringa problem och låtsas som om obehagliga saker inte existerade. Typiska problem för en Nia har att göra med oföretagsamhet, envishet och ovilja till förändring. Som bäst är Nior obetvingliga och allomfattande och har förmågan att sammanföra människor och reda ut konflikter.

Grundrädsla: Att bli bortkopplad och förlora kontakten och samhörigheten med andra och världen.
Grundönskan: Nian önskar mest av allt är därför att höra till och att upprätthålla sin inre balans.
Nia med Åtta-vinge: ”Medlaren”
Nia med Etta-vinge: ”Drömmaren”

Motivation: Vill skapa harmoni i sin omgivning, undvika konflikter och spänningar, att bevara saker som de är, att motstå det som skulle kunna uppröra eller störa dem.

Utvecklingsnivåerna

Fri / Sund /Hög Nivå

Nivå 1: (Som Bäst). Ostoppbara, outtröttliga, samlade och självmedvetna. Blir lugna, självstyrande och självförverkligande: Har stort sinneslugn och belåtenhet eftersom de är närvarande med sig själva. Paradoxalt nog är de ett med sig själva, men ändå duktiga på att stifta djupa relationer med andra. De är ytterst levande, fullt förbundna med sig själva och andra.
Självförverkande: De släpper bilden av sig själva som ej betydelsefulla, att deras deltagande i världen inte är viktigt och inser istället att deras medverkan och deltagande i världen ÄR viktigt.
Rädsla: Att bli bortkopplade och förlora kontakten och samhörigheten med andra och världen.

Nivå 2: Fridfulla, obesvärade ”De får inte mig ur balans så lätt. Djupt mottagliga, accepterande, okonstlade, naturliga och emotionellt stabila. Litar på sig själv och andra, väl till mods med sig själva och livet. De är oskuldsfulla och enkla. Tålmodiga, anspråkslösa, godmodiga och genuint trevliga människor.
Rädsla: Att förlora deras sinnesro (peace of mind).
Grundönskan: Nian önskar mest av allt att höra till och att upprätthålla sin inre balans eller sinnesro.

Nivå 3: Tröstande, Osjälviska, Tålamodiga ”Kan vi inte alla komma överrens” Optimistiska, lugnande, stödjande: De har en läkande och lugnande inverkan – harmoniserar grupper, för samman folket: De är goda medlare, sammanfogare och kommunikatörer.
Önskan: Att skapa eller bibehålla sin inre sinnesro.
Rädsla: För konflikter (interna och externa).

Medel Nivå

Nivå 4: Medgörliga, försynta.  Aktivering av inre tillflyktsort ”Det spelar ingen roll för mig, bestäm du”. Konflikträdda, och blir därmed självutplånande, eftergivna och tillmötesgående. De förskönar och idealiserar andra och går med på deras önskningar, säger ”ja” fast de menar ”nej”. Faller ner i sedvanliga roller och förväntningar. Använder kvasifilosofi och utnötta sägner för att avleda andra.
Önskan: Att undvika konflikter.
Rädsla: För större förändringar, störningar eller avbrott i deras värld.

Nivå 5:  Oengagerade, självbelåtna (Spanska - Mañana, mañana..) ”Jag fixar det lite senare..”  Aktiva, men fristående, oreflekterande och ouppmärksamma. Vill inte bli påverkade, så de blir oemottagliga och självbelåtna. Springer ifrån sina problem eller sopar dem under mattan. ”Tänkandet blir dimmigt och grubblande, mest tröstande fantasier medan de slår dövörat till verkligheten och blir mer omedvetna. Emotionellt slöa, ovilliga att använda sin kraft till att fokusera på problemen: Likgiltiga.
Önskan: Att behålla saker och ting som de är. Att få vara ostörda från livets förändringar.
Rädsla: För att behöva anstränga sig själva på något sätt, för att lämna sitt bekväma levnadsmönster.

Nivå 6: Resignerad, blidkande  ”Kanske om jag ignorerar det så försvinner det.. ” Börjar minimera problemen, att stilla andra och få “frid till varje pris.” Envisa, fatalistiska och undergivna, som om inget kunde göras för att ändra något. Hänger sig åt önsketänkande och magiska lösningar. Andra blir frustrerade och arga över deras förhalande och ointresse.
Önskan: Att tona ner relevansen av deras problem.
Rädsla: För att bli tvingad av verkligheten att ta itu med sina problem.

Ofri / Osund / Låg Nivå


Nivå 7: Undertryckt, försumlig ”Varför försöker alla få mig upprörd? Ju mer de försöker desto mindre kommer jag att försöka göra det” På den här nivån blir Niorna rädda att verkligheten ska tvinga dem att ta itu med sina problem, och det kan vara sant. De kan reagera genom att försvara illusionen av att allt är okej och envist stå emot alla försök att få dem att ta itu med sina problem. De är deprimerade, ineffektiva och håglösa.
Önskan: Att försvara sin illusion att allting är okay.
Rädsla: För att acceptera verkligheten som den är, och speciellt sin egen roll i problemen.

Nivå 8: Dissocierande, desorienterade ”Inget av detta är på riktigt, allt är bara en dröm” Behovet att hålla fast vid den lilla jämvikt de har gör dem rädda att överhuvudtaget se verkligheten. Genom dissociation och förnekande försöker de utesluta allt som kan påverka dem. De framstår som bedövade och hjälplösa och upplever ofta minnesförlust.
Önskan: Att blocka det som skulle kunna ha en effekt på dem från medvetandet.
Rädsla: Att det som har skett inte kan fixas – rädslan är nu för verkligheten.

Nivå 9: Överger sig själva, ”försvinner” Mycket obalanserade Nior känner sig oförmögna att alls möta verkligheten. De drar sig undan in i sig själva och blir fullständigt oemottagliga. De kan försöka rädda sina illusioner om inre frid genom att fragmentera sig i olika underpersonligheter.
Önskan: Att helt koppla bort sitt medvetande
Rädsla: Deras grundrädsla är uppfylld. De är helt bortkopplade och separerade från sig själva och andra.

Examples: Abraham Lincoln, Joseph Campbell, Carl Jung, Ronald Reagan, Gerald Ford, Queen Elizabeth II, Princess Grace, Walter Cronkite, George Lucas, Walt Disney, John Kennedy, Jr., Sophia Loren, Geena Davis, Lisa Kudrow, Kevin Costner, Keanu Reeves, Woody Harrelson, Ron Howard, Matthew Broderick, Ringo Starr, Whoopi Goldberg, Janet Jackson, Nancy Kerrigan, Jim Hensen, Marc Chagall, Norman Rockwell, "Edith Bunker" (Archie Bunker), and "Marge Simpson" (The Simpsons).

Prepeard by Enneagaminstitutet from the work of Don Riso and Russ Hudson.
©1998-2007 The Enneagram Institute All rights reserved.