Teori

Typ Sju

Utökad profil för Enneagram: Sjuan

Typ Sju - Entusiasten / Livsnjutaren


Typ SjuDen Upptagna, Ombytessökande Typen:
Spontan, Mångsidig, Hagalen och Sprid

Översikt:

Entusiasten och livsnjutaren, typ sju, är en "upplevelse-junkie". Vill hela tiden få fler och kraftfullare kickar. Ser sig själv som viktigast och ser de flesta andra som statister i livets spel som går ut på att uppleva och vara med om så mycket som möjligt innan man dör. Enligt sjuans sätt att tänka får man bara en åktur, så det gäller därför att göra det bästa möjliga av allt och inte ägna sig åt tråkiga eller sorgliga saker. Den här filosofin gör att sjuorna inte kan ta tillvara på varje upplevelse fullt ut och kan leda till att de blir allt mer avtrubbade och behöver större och större kickar för att bli nöjda. Letandet efter dessa kickar underbyggs av en ångest som kan dämpas tillfälligt genom nya kickar. Oron och ångesten kommer från att deras ovilja att processa sorg och jobbiga händelser eller situationer, både i det förflutna och i nuet. Så fort något börja kännas jobbigt eller tråkigt kommer känslan av ångest fram. Ångesten försöker man dämpa genom att agera på sina impulser som den aktiva hjärnan är otroligt bra på att generera. Dessa impulser skapar en utväg där man på nytt kan hitta spänning och temporär tillfredställelse för att glömma bort ångesten. Detta beteende fortsätter runt och runt och kan leda till att en sjua till slut inte skyr några medel för att agera på sina impulser. Men genom självkännedom kan man börja känna igen impulserna och därmed göra ett mer medvetet val huruvida man ska agera på impulserna eller inte. När man kan välja bort att agera på diverse mindre konstruktiva impulser och kan fokusera helhjärtat på en uppgift eller upplevelse, förbi ångesten och det jobbiga, kan man börja se alla nyanser och få nya insikter. Då kan sjuan känna riktig tillfredställelse och lyckan som de söker efter. Fria sjuor har en enorm förmåga att se njutningen och glädjen i det alldagliga.

Triad: Huvudtyp
Har minst utvecklad tankestil, Sjuor har en tendens att lämna tankegångar ofullständiga. De hinner inte avsluta en tankegång innan en annan kommer och tar över medvetandet. Deras tankestil är väldigt färgad av framtida aktiviteter och förhoppningar på vad de ska göra.

 Den aktivitetsupptagna typen:

 • Ständigt sökande efter nya äventyr och nöjen
 • Spontan
 • Mångsidig, kunnig inom många områden
 • Impulsiv

Generellt:
Gillar att tänka på händelser och på att göra saker, istället för abstrakta koncept. Det måste hända saker. Deras identitet är baserad på deras händelser och erfarenheter.

Essens: Glädje
Dygd: Nykterhet
Passion: Frosseri, Överflöd
Fixering: Framtidsplanera

Grundrädsla: Att bli berövad på livet och att bli fast i lidandet.
Grundönskan: Att vara nöjd och belåten.
Självbild: Jag är en glad, positiv och entusiastisk person.
Söker efter: Tillfredställelse och belåtenhet
Största frestelse: Att tänka eller tro att tillfredställelsen är någon annanstans.
Fel/Brist i tänkandet: Ständig förväntan och längtan på framtiden, medför att man missar att vara närvarande i nuet.
Kommer längre bort ifrån sig själv: Genom längtan - När man börja känna att något bättre finns någon annanstans
Kommer tillbaks till sig själv: Genom sin förmåga att se glädjen och entusiasmen i det man verkligen gillar och kapaciteten att uppleva det fullt ut.

Fokus på: Möjligheter

Motivation:

 • Vill vara lycklig och tillfredställd.
 • Vill ha ett stort utbud och variation av aktiviteter och upplevelser.
 • Vill vara öppen för alla möjligheter och att ha frihet att kunna välja och vraka.

Övertygelser:

 • Livet är underbart.
 • Jag måste undvika att ha tråkigt.
 • Rutiner är tråkigt.
 • Man kan alltid göra något som är roligare.

Nyttiga påståenden för utveckling:

 • Jag har allt jag behöver just nu.
 • Jag kan säga nej till mig själv utan att känna mig berövad på livet.
 • Jag kan känna tillfredställelse i det alldagliga.
 • Jag kan fullfölja mina åtaganden.
 • Jag bryr mig om andra människor och är dedikerad till deras glädje och lycka.
 • Det kommer finnas tillräckligt av allt det som jag behöver.

Livsfrågor:

 • Hur njuter man av glädjen utan att leva för glädjen?
 • Hur lyckas man få de goda sakerna i livet utan att vara okänslig för andras behov?

Exempel på Sjuor: Mona Sahlin, Robert Gustavsson

Vingar:
Sjuan med Sexa-vinge: Underhållaren – Vill hitta sin tillfredställelse genom att söka stimulation av andra.
Sjuan med Åtta-vinge: Realisten – Mer aggressiv och resultatfokuserad på att åstadkomma saker.

Utvecklingsnivåerna

Fria Friska Nivåerna 1-3

Nivå 1 (Som friast) – Den nöjda uppskattaren:
De är fullt närvarande och kan ta in alla intryck och upplevelser och omvandla dem fullt ut. Detta gör dem djupt nöjda, tacksamma och uppskattande av vad de har. De upptäcker att vad än livet har att erbjuda så räcker det till för att tillfredställa dem. Tacksamma för allt och inget, från bara att finnas till. De upptäcker att allt är en gåva och inte något som enbart finns för deras njutning. De slutar ställa villkor på livet (Jag kommer vara nöjd när jag får en ny bil eller befordran). Livet slutar vara en väntan på saker som kommer ge dem glädje, och de kan fullt ut se glädjen i nuet och vad de har just nu. De blir lätt belåtna och berörda av de små och enkla sakerna i livet. Istället för att fly från sig själv till mer spänning och upphetsning, kan de stanna upp och vara närvarande med sig själva och den aktuella händelsen i nuet, stund för stund. Genom detta blir varje stund en möjlighet till njutning, tillväxt och sann glädje.
Genom att fullt ut kunna uppleva verkligheten blir de mer än bara accepterande av den. De manifesterar också glädjen i verkligheten och ser livet som en fantastisk ovillkorlig glädje.

Nivå 2 - Den förväntansfulla entusiasten:
Inte den mest fria sjuan befinner sig på Nivå 1 hela tiden. Någon form av ångest gör sig ändå hörd i form av "att man kanske missar något". Sjuan börjar tappa tron på livets överflöd, och börjar istället planera och se fram emot framtida händelser istället för att ta tillvara på nuet fullt ut. De börjar tänka på saker de vill göra och köpa som de tror de behöver för att vara lyckiga. Genom detta tar de ett steg bort ifrån närvaron i nuet och blir således mindre nöjda med vad de har.
Sjuor på Nivå 2 är väldigt utåtriktade och öppna för upplevelser i världen runt omkring dem. De njuter mycket av de olika sinnesintrycken och vill bevara dem länge och att de ska vara så kraftiga som möjligt.
Genom att vara så oerhört laddade med intryck från den externa världen stänger de av den undermedvetna inre världen och kan inte fullt uppleva och förvandla händelsen till glädje och tacksamhet. Deras sinnen trubbas av lite och känselspröten blir inte längre lika mottagliga, vilket skapar ett behov av en större mängd stimuli.
De ser sig själv som glada och entusiastiska och har som mål att fortsätta vara glada och lyckliga. De är ofta på gott humör som smittar av sig på andra. Det är roligt att vara i deras sällskap. ”- Entusiasm är smittsamt.”
En positiv sida är att deras entusiasm och energi för att upptäcka och uppleva världen ger dem en bred samling erfarenheter och kunskaper. De är extremt positiva om allting. Det finns en beundransvärd ungdomlighet i dem även när de blivit äldre. De har lätt för att återhämta sig från nedslag. De låter sig inte sitta och deppa länge, utan försöker hitta och se det ljusa i varje situation. Fria Sjuor är förväntansfulla inför förändringar och kan snabbt och spontat agera i nya situationer. De är äventyrliga och vill gärna prova något nytt. De tar inte sig själva på så stort allvar utan kan skratta åt sig själva. De är därför inte rädda för att göra bort sig om det skulle vara så att de inte skulle klara av något helt perfekt. Filosofin de har är att man lär sig under resans gång, om man halkar och trillar lite så är ju det bara en del av läroprocessen, det kommer att sitta så småningom.

Nivå 3: - Den mångsidige producenten
Rädda för att missa några upplevelser och händelser börjar de planera mer och visar upp en mer resultatinriktad attityd. De är medvetna om att för att kunna ha frihet och utrymme för alla de händelser och upplevelser de söker, så krävs det att de är produktiva. Sjuor på den här nivån är otroligt kreativa och produktiva och får mycket gjort och får saker att hända. 
De kombinerar deras entusiasm med deras kreativa förmåga och skapar ofta värdefulla saker till andra. De blir välrenommerade producenter på det de fokuserar på.

Fria sjuor som grupp:

Fria Sjuor som grupp kan producera värdefulla saker för sig själva och andra genom att prioritera sina aktiviteter och sätta gränser för sig själva som friska ettor. De vet var tillfredställelsen finns, och är beredda på att genomgå och fullt fokusera på vad som behövs för att uppnå sitt mål som friska femmor. Så länge de har detta synsättet är de i balans. Men när ångesten börja generera en otålighet och rädsla för att det de gör inte är tillräckligt, så blir fixeringen (frosseri) större och de börjar gapa efter för mycket och åker därmed ned till medelnivån.

Medel nivåerna 4-6

Nivå 4 - Den erfarne konsumenten:
Eftersom deras upplevelser är så njutbara, börjar de bli rädda för att om de bara fokuserar på en eller ett par saker, så kommer de att missa en massa andra upplevelser. Och på så sätt börjar jakten på saker som kan få dem lyckliga. Skillnaden mellan en sjua på medelnivån och den fria sjuan, är att på medelnivån så jagar man upplevelser för att konsumera, medan man på den fria nivån är mer intresserad av att producera och att skapa.
Medelsjuor prioriterar sin frihet högt för att kunna uppleva och vara med om så mycket som möjligt. De klagar över att det inte finns tillräckligt med tid i livet för att hinna med allt de vill göra och uppleva för att bli lyckliga. Deras aptit ökar för varje ny och bättre sak. De vill ha mer och mer av allt eftersom de är övertygade om att mer "av det goda" kommer leda till inre lycka och glädje.
Problemet är återigen deras ångest över att missa något mer stimulerande. Gräset är alltid grönare på andra sidan. De börjar bli oroade över att det de håller på med kanske inte är spännande nog för att hålla ångesten i styr, kanske är det något större jag borde göra. Då detta sker blir Sjuorna rastlösa och börja titta sig omkring efter mer intressanta saker att göra. Sjuor ser inte sin ångest för vad den är, utan känner sig snarare bara uttråkade. Och för dem är känslan av att vara uttråkade det värsta som finns. De upplever därför att ett ombyte är nödvändigt och att det måste införskaffas snabbt.
Jakten efter nya sinnesintryck övergår till en jakt efter materiella saker. Men det är inte prylen i sig som Sjuan njuter mest av, utan det är själva jakten från att drömma om prylen till att sedan köpa den. När objektet väl är införskaffat tappar det snabbt sitt värde och det blir dags för ett nytt objekt. Har de medel blir de världsvana och sofistikerade med mycket glamor och elegans; Ofta medvetna om det senaste modet eller innegrejen. Dessa sjuor är charmerande personer som förstår att njuta av det bästa som går att få, de har en stor aptit på livet och vill hinna med att göra så mycket som möjligt. Ständigt sökande efter det goda livet. Risken blir att allteftersom deras aptit växer så börjar de få svårare för att skilja mellan hälsosamma och mindre hälsosamma njutningar. Och de konsumerar då händelser snabbare än de fullt ut kan njuta av. Deras aptit växer snabbare än de kan stilla hungern.

Nivå 5 - Den hyperaktive utåtvände:
Från att varit världsvan och sofistikerad i sina val av njutning släpper de sina hämningar och kastar sig konstant in i aktiviteter för att fly från sin fruktade ångest och risken att känna sig uttråkade. Som en centrifugalkraft utåt i ivrigt sökande efter nya erfarenheter för att komma bort från den växande ångesten på insidan. Allt ska vara intressant och roligt, annars tappar de snabbt lusten och går vidare till något nytt. De kan vara hämningslösa och roliga, ofta med många intressanta historier eftersom de har varit med om så mycket. De tar inte så mycket på allvar, skojar om allt och det blir också ett sätt för dem att ta hand om deras ångest och problem. Många kända komiker är Sjuor där mycket av deras humor ligger i deras osäkerhet och ångest. Fast de ofta har humor är de inte de bästa att interagera med. De har svårt att lyssna på andra eftersom de själva vill stå i centrum. De vill att de andra ska skratta och vara intresserade av dem. Fokus ligger på dem själva ”Oj, det var intressant… Men gissa vad som hände mig idag?”
Om andra inte är lika positiva vill de få upp deras energi så att de också kan bli en källa till humor och stimulans.
Problemet är att deras hyperaktivitet leder till ytlighet. Genom att de försöker göra för många saker samtidigt blir det ointressant och oprofessionellt. Ironiskt nog genom att Sjuan försöker hårdare och hårdare att få sina sinnen tillfreds med mer och mer saker och upplevelser, absorberar de inte intrycken av den aktuella händelsen och på så vis förlorar själva njutningen och glädjen i det de upplever. Detta beteende fortsätter de med i en ständig jakt efter att stilla sin hunger. Exempelvis genom att läsa teaterprogrammet under teaterakten så missar de själva upplevelsen. Eller genom att de är upptagna av att de ska vidare till nästa tillställning och därför inte hinner reflektera över vad de precis har upplevt.
De använder sina talanger för att lära sig nya saker men blir bara amatörer i sina val. Från att lära sig några rader spanska till att fotografera eller måla. Så fort en aktivitet kräver koncentration eller längre ansträngning blir medelsjuan uttråkad och vill börja något nytt. Istället för mästare över mycket blir de mästare över inget. De börjar underminera sin förmåga att vara produktiva genom att inte kunna fullfölja sina idéer som i själva verket ofta är bra. Såvida inte någon annan stiger in för att ta hand om idéerna så blir det oftast inte mycket av dem. Medelsjuor har ändå mycket energi och kreativitet och är bra på att komma på nya idéer, men de läggs ofta på meningslösa saker. Rädda för att inte få sina behov tillfredsställda söker de en publik där de får stå i centrum.
Deras karriär börjar bli lidande då de inte kan fokusera på eller fullfölja sina åtaganden, detta eftersom medelsjuor inte ger den tid som behövs för att få det gjort. Deras tankar är på andra mer roliga aktiviteter. Detta är en vändpunkt i deras utveckling. Deras höga energi och aktivitet är inte längre produktiv utan mer snarare hektisk och okoncentrerad, där mindre och mindre blir gjort även om de springer fortare och fortare och är mer och mer upptagna.
De är lättpåverkade och kan inte sitta stilla en minut eller tolerera en tyst stund, radion och tv:n måste vara på samtidigt som de pratar i telefonen. De har nästan tappat möjligheten att ta emot intryck ifrån aktiviteten. De blir mer intresserade av hur många aktiviteter de hinner med per vecka, än hur händelserna påverkade dem. De är tex. mer intresserade av att se många filmer i veckan än vad filmerna egentligen handlade om eller hur de blev påverkade av dem. De uppskattar väldigt lite av vad de gör eftersom de inte kan assimilera intrycken av händelserna på djupet. Sjuorna blir på det sättet mer omogna och mindre intressanta och utvecklade som människor. Personliga konflikter uppstår då deras umgänge inte längre är tillfredställande för de andra. Konstant hög energi i alla aktiviteter och händelser blir tröttsamt i längden.

Nivå 6 - Den självupptagna omättliga njutaren:
På denna nivå blir de ännu mer krävande. Istället för en semesterresa om året vill de ha fyra. De blir giriga och konfronterande och begär att andra ska ställa upp för dem. De har ingen tolerans mot fysiska eller emotionella obekvämlikheter. De kräver omedelbar njutning och kan inte skjuta upp det saker och ting för ett större mål. Pengar blir viktiga för att kunna stödja deras alltför överflödiga och tvetydiga livsstil. ”-Om en sak är bra, är två bättre” Överflöd och frosseri blir mantrat i allt de gör. Från att träna till att sola så att deras hud blir som russin. De har helt tappat förmågan för återhållsamhet.
De vill ha folk omkring sig men det blir tillfälligheterna som avgör vilka de är och om dessa människor inte skulle leva upp till förväntningarna av glädje och spänning så bryter de snabbt kontakten med dem utan vidare tanke på konsekvenserna. Det kan även gälla kärleksförhållanden där äktenskapet endast varar ett år eftersom det i deras ögon upphör att vara nytt och roligt.
Då de sätter sin egen njutning främst så passar de inte särskilt bra som föräldrar. Tanken på att vara bunden av någon är skrämmande.
De blir så vana av starka intryck att inget kan tillfredställa dem om de inte tar det till den högsta nivån eller får den starkaste dosen. Fastän sjuorna på denna nivå har fler saker, och har varit med om mer än de flesta drömmer om, så är de inte upprymda av det. De är tvärtom emotionellt okänsliga och likgiltiga och inte det minsta nöjda med vad de har. De behöver mer och mer av all typ av stimulans för att det ska ge en effekt eller att det ska registrera sig hos dem. Beroenden i olika former blir allt starkare. Det som på en friare nivå var en jakt på glädje och produktion är nu en konsumerande flykt ifrån smärtan och ångesten som bara kommer närmre och närmre.

Ofria osunda Nivåerna 7-9

Nivå 7 - Den impulsive utbrytaren:
De börjar märka att de aktiviteter som de jagar inte ger dem så mycket njutning längre utan tvärtom. Medvetandet om detta kan rädda sjuorna om inte rädslan och flykten från ångesten blir alltför stor beroende på hur mycket obearbetat bagage och smärta de går och bär på. De flyr ut i impulsiva, omogna, ansvarslösa och aggressiva försök att bli av med ångesten. De har svårt för att förstå varför de är så olyckliga eftersom de gör vad de vill och tycker de gjort så mycket.
Alltting blir tillåtet så länge det hjälper dem att mildra smärtan och ångesten. Beroendet av stimulanser börjar te sig i överdoser. Flykten från sitt inre blir allt större. De har vid det här laget provat nästan alla former av stimulansdroger, kaffe, alkohol, tobak och kanske även tyngre grejer. De vill inte vara ensamma och drar gärna in andra i beroendet. ”Om du inte vill bli full med mig, så vill jag inte se dig mer.”

De blir rädda för att gå och lägga sig föreftersom de riskerar att komma i kontakt med sitt undermedvetna. De väntar ofta in i det sista innan de lägger sig så att de somnar snabbt. Eller så har de med sig böcker eller korsord eller dylikt för att hålla sig aktiva tills de är trötta nog att somna direkt. Sömntabletter är också vanligt. Morgonen följs därefter av en stor dos koffein för att snabbt komma igång och bort från sitt undermedvetna.
De blir som bortskämda ungar när de inte får vad de vill ha. Impulsiva, aggressiva och själviska. Andra upplever dem som stötande och störiga. De agerar direkt på vad de känner, om de blir arga kommer ilskan med detsamma och om de blir ledsna kommer tårarna. De måste bli av med ångesten eller aggressionen direkt. Detta agerande ger oftast en omedelbar reaktion från omgivningen. Detta är något som de gillar, men priset de får betala är att få människor kan tolerera dem i längden, vilket gör sjuorna ännu mer frustrerade.
Till slut håller inte masken sjuorna försökt använda sig av för att skydda sig mot sin inre smärta och ångest. Deras sorg och smärta tränger fram eftersom de inte längre orkar kväva känslorna med yttre händelser. De blir översköljda av känslor och de vet inte hur de ska bearbeta dem och blir därför deprimerade. Sjuor klarar inte av att vara deprimerade länge utan vill komma tillbaks på fötterna så snart det går och ser inget positivt med att gå runt i sina sorgsna känslor. Men vid det här laget kan de vara för känslomässigt vilse för att komma tillbaks på fötterna på ett balanserat sätt. Istället blir de manodepressiva.

Nivå 8 - Den tvångsmaniska:
Deras kamp mot depression och oförmåga att få stimuli från deras favoritsysselsättning leder till maniskt sökande och jagande och kan göra allt för att få känna något. De har tappat kontrollen över sina känslor och kan svänga från extremt glad, till ledsen, till arg på några minuter. Andra försöker resonera med dem och kontrollera och begränsa dem vilket gör att sjuorna kan reagera i oförutsägbara och farliga beteenden.
De verkar ändå oftast på gott humör, med det är en falsk mask de inte vill kännas vid. De känner sig oövervinnliga och upphetsade som om de var på amfetamin. De tror att de kan klara av allt och kan bränna stora summor pengar på projekt som de inte klarar av att hantera. Nu kastar de sig hejdlöst in i alla aktiviteter utan minsta tanke på konsekvenserna för att skydda sig från sin depression. De planerar inte saker för att göra dem, utan för att fly.

Nivå - 9 Den panikslagne:
På sista nivån har sjuorna använt upp alla sina resurser för att hålla tillbaks sitt undermedvetna. Ångesten och den inre smärtan kommer fram och det finns inget sjuorna kan göra åt det. Resultatet blir att de blir hysteriskt rädda som om de var jagade av en skräckfigur. Även den minsta form av ångest är obehaglig på en medelnivå men nu i större mängd ter den sig som ren terror. Världen omkring kan inte rädda dem längre, deras sista försvar bryts ned och de känner ångesten genom sorg, skuld, smärta och ensamhet. Vardagen blir som en levande mardröm som de inte kan vakna upp från. De blir paralyserade av skräck och ser ingen utväg. Allteftersom de åkte ned i nivåerna i sin flykt från sitt inre så tappade då också förmågan att hitta utvägen ur deras problem och hitta sig själva. Flyktvägen gav dem endast lite mer tid, men var inte den utväg de hade hoppats på.

 

Prepeard by Enneagaminstitutet from the work of Don Riso and Russ Hudson.
©1998-2007 The Enneagram Institute All rights reserved.