Teori

Typ Tre

Kort profil för Enneagram: Trean

Typ Tre - Presteraren

Typ EttDen Framgångsorienterade, Praktiska Typen
Anpassningsbar, Framstående, Driven och Imagemedveten

Treor är självsäkra, attraktiva och trevliga. De kan vara ambitiösa, kompetenta och energiska, men också statusmedvetna och ärelystna. De är diplomatiska och samlade, men de kan också vara överdrivet medvetna om sin egen framtoning och vad andra tycker om dem. Typiska problem för Treor är arbetsnarkomani och konkurrens. Som bäst är Treor självaccepterande, äkta och allt de verkar vara – goda förebilder som inspirerar andra.

Självbild: Jag är duktig, effektiv och framgångsrik.
Söker efter: Att bli bekräftad och accepterad.
Största frestelse: Att ständigt driva på sig själv för att försöka bli bäst.
Fel/Brist tänkandet: Att deras värde baseras på deras externa förmåga eller image.
Alarm: Drivkraften är status och uppmärksamhet.
Ego-fixering: Självbedrägeri.
Passion: Högfärd, fåfänga.
Grundrädsla: Att vara utan värde, värdelös och dålig
Grundönskan: Att känna sig värdefull
Trea med Tvåa-vinge: ”Charmeraren”
Trea med Fyra-vinge: ”Proffset”

Motivation: Treor vill bli bekräftade, utmärka sig från andra, få uppmärksamhet, bli beundrade och imponera på andra.

Utvecklingsnivåerna

Fri / Sund / Hög - Nivå

Nivå 1 (Som bäst): Accepterar sig själva som de är. De är självdrivna, äkta och ärliga. De är med andra ord allt som de verkar vara utåt sett. Ofta är de anspråkslösa, medmänskliga, har en lätt självnedvärderande humor, och har ett stort hjärta. Milda och välvilliga.
Rädsla: Att vara utan värde, värdelösa


Nivå 2: Självmedvetna, ihärdiga, kraftfulla och kompetenta med hög självkänsla: De tror på sig själva och sitt värde. Anpassningsbara, åtråvärda, charmiga och välvilliga.
Rädsla: Att de kommer bli nobbade


Nivå 3: Ambitiösa när det gäller att förbättra sig själva för att “bli allt de kan” - De blir ofta framstående mänskoideal som personifierar ett brett register av beundransvärda kulturella kvalitéer och talanger. Väldigt effektiva: Andra motiveras av att bli som dem på ett positivt sätt.
Rädsla: Att halka efter, att bli ställd i skuggan av andra.

Medel - Nivå

Nivå 4: Väldigt upptagna av deras presterande, att se till att göra ett bra jobb, konstant drivna av att uppnå målen, som om deras egenvärde berodde på det. Livrädda för att misslyckas. Jämför sig själva med andra på jakt efter status och framgång. Karriärmänniskor och aristokrater som är strävar efter exklusivitet och att vara ”bäst”.
Rädsla: Att bli av med sitt positiva anseende från andra


Nivå 5: Blir mer imagemedvetna och upptagna av hur de uppfattas. Börjar paketera sig själva i roller i enlighet med andras förväntningar och med vad som behövs för att bli framgångsrika. Praktiska, effektiva och beräkneliga. Börjar förlora kontakten med sina egna känslor under fasaden. Problem med intimitet, trovärdighet, och självbedrägeri börjar göra sig synliga - fasaden börjar krackelera.  
Rädsla: Att andra ska genomskåda dem – Att de ska bli förnedrade och tappa sin respekt.


Nivå 6: Vill imponera på andra med sin överlägsenhet: Skryter och framhäver sig själva som bättre än vad de verkligen är. (Narcissistiska) Egenkära med storslagna och uppblåsta tankar om sig själva och sina talanger. Exhibitionistiska och förföriska med en “Kolla in mig” attityd. Deras arrogans och förakt mot andra är ett försvar för att inte känna sig avundsjuka på andras framgång.
Rädsla: Att de håller på att misslyckas, att deras anspråk är tomma och falska.

 

Ofri / Låg / Osund - Nivå

Nivå 7: Rädda för misslyckande och förnedring kan de bli utnyttjande och chanstagande. Giriga på andras framgång, beredda på att göra allt som krävs för att bevara illusionen av briljans och överlägsenhet.
Rädsla: Att bli avslöjade och förlora motiv som skulle få andra att värdera dem.

Nivå 8: De blir oärliga och vilseledande så att deras misstag och missgärningar inte blir påkomna. Opålitliga, skadeglada, svikande. Saboterar för människor för att segra över dem.
Rädsla: Att deras falskhet och innehållslöshet kommer till att bli blottade och de kommer bli ruinerade. 

Nivå 9: De blir hämndlystna och försöker förstöra andras lycka och glädje. De har en tvångsmässig önskan att förstöra allt och alla som påminner dem om deras fel eller brister. Psykopatiska.

Exempel: Bill Clinton, Oprah Winfrey, Jane Pauley, Michael Landon, Tony Robbins, Tom Cruise, Barbra Streisand, Sharon Stone, Madonna, Shirley MacLaine, Sting, Paul McCartney, Dick Clark, Whitney Houston, Ted Danson, Michael Jordan, Shania Twain, Sylvester Stallone, Arnold Schwarznegger, Billy Dee Williams, Kathy Lee Gifford, Truman Capote, och O.J. Simpson.


Prepeard by Enneagaminstitutet from the work of Don Riso and Russ Hudson.
©1998-2007 The Enneagram Institute All rights reserved.