Teori

Typ Två

Kort profil för Enneagram: Tvåan

Typ Två - Hjälparen / Mentorn

Typ EttDen Omtänksamme, Relationsorienterande Typen:
Generös, Öppenhjärtig, Behaglig och Ägandebegärande.

Tvåor är empatiska, ärliga och varmhjärtade. De är vänliga, generösa och självuppoffrande, men de kan också vara sentimentala, insmickrande och överdrivet måna om att vara andra till lags. De är välmenande och vill komma nära andra, men de riskerar att börja göra saker för andra för att få känna sig behövda. Typiska problem för Tvåor har att göra med deras vilja att äga andra människor och med att erkänna sina egna behov. Som bäst är Tvåorna osjälviska och oegennyttiga och älskar andra människor villkorslöst.

Självbild: Jag är en omtänksam och kärleksfull person.
Söker efter: Närhet.
Ego-Fixering: Smicker och inställsamhet, hjälpsamhet för att få andras tacksamhet och bekräftelse. Egot kan inte känna sig nöjd om de inte får tacksamhet och kärlek från andra. Blir fixerade på att hitta hjälpsamma saker att säga och göra åt andra.
Passion: Högmod – Att veta vad som är bäst för andra. ”Vad skulle de vara/göra utan mig?”. Försöka göra sig oumbärlig.
Grundrädsla: Att vara obehövlig, att inte vara värdig att älska, att vara utan kärlek.
Grundönskan: Att känna sig älskad.
Tvåa med Etta-vinge: ”Tjänaren”
Tvåa med Trea-vinge: ”Värd/Värdinnan”

Motivation: Vill vara älskade och omtyckta, att få uttrycka sina känslor för andra, att få vara behövda och uppskattade, att få andra att besvara deras känslor och att få upprätthålla sina anspråk om sin goda självbild.

Utvecklingsnivåerna


Fri  / Sund / Hög  Nivå

Nivå 1 (Som bäst): Väldigt osjälvisk, ödmjuk, altruistisk: ger ovillkorlig kärlek till sig själv och andra. Känner en glädje och ära att få vara delaktig i andras liv. 
Rädsla: Att vara oönskad, att inte vara värdig att älska.

Nivå 2: Är empatisk, medlidsam och sympatisk mot andra. Är intresserad och bryr sig om sina egna behov. Omtänksam, varmhjärtad, förlåtande och uppriktig.
Rädsla: Att mina egna behov och negativa känslor kommer skada mina relationer.

Nivå 3: Uppmuntrande och uppskattande, förmåga att se det goda i andra. Serviceinriktade utan att glömma bort sina egna behov. De är vårdande, generösa och givmilda – en genuint kärleksfull människa.
Rädsla: Att allt vad jag har gjort inte är tillräckligt för att vinna deras kärlek. (Andra kommer inte att komma till mig, jag måste gå ut mer till dem)

Medel Nivå

Nivå 4: Vill komma närmare andra och börjar därför bli mer inställsam, överdrivet välvillig, emotionellt öppen och full av goda intensioner om precis allt. Ger förförande uppmärksamhet med sympati och smicker. Kärlek är det främsta och de pratar om det jämt.
Rädsla: Att de jag gillar kommer älska någon annan mer än mig.

Nivå 5: De blir allt mer inträngande och intima: de behöver vara behövda, så tränger sig på, blir som en skugga och hänger efter och lägger sig i och vill kontrollera allt i kärlekens namn. Vill att andra ska vara beroende av dem. Ger men inte ovillkorligt. Skickar dubbla budskap. Omfamnande men ägande. En överberoende och självuppoffrande person som inte kan göra nog mycket för andra – Sliter ut sig för andra genom att skapa behov som de själva kan fylla.
Rädsla: Att jag och min hjälp blir tagen för givet och inte uppskattas.

Nivå 6: Ser sig själva som allt mer viktiga och blir självbelåtna. De känner sig oumbärliga och överskattar sina ansträngningar för andras räkning. Hypokondriska och blir som ”martyrer” för andra. Befallande, nedlåtande, arroganta.
Rädsla: Att jag driver andra iväg från mig.

Ofri / Osund / Låg Nivå

Nivå 7: Kan bli manipulerande i eget intresse, ingjuter skuldkänslor genom att berätta hur mycket de har gjort och ställt upp. Missbrukar mat och medicin för att proppa igen känslorna och få sympati. Underminerar folk och gör nedlåtande anmärkningar. Extremt självblinda när det gäller sina motiv och hur aggressiva och själviska deras beteende är.  
Rädsla: Att jag permanent har stött bort mina kära.

Nivå 8: Dominerande och tvingande. Känner sig berättigade att få vad de vill av andra. Återbetalning av: gammal skuld, hjälp, pengar eller sex.
Rädsla: Att jag är dålig, självisk och har kränkt andra – att jag för alltid kommer bli förnekad kärlek.


Nivå 9: Rationaliserar och ursäktar sitt beteende eftersom de känner sig utnyttjade och lurade av andra. Är förbittrade och arga, vilket resulterar i kroniska hälsoproblem som de rättfärdigar genom att ”falla ihop” och belasta andra.
Rädsla: Grundrädslan uppfylld – Jag har blivit kärlekslös och utan kärlek.  

Examples: Mother Teresa, Barbara Bush, Eleanor Roosevelt, Leo Buscaglia, Monica Lewinsky, Bill Cosby, Barry Manilow, Lionel Richie, Kenny G., Luciano Pavarotti, Lillian Carter, Sammy Davis, Jr., Martin Sheen, Robert Fulghum, Alan Alda, Richard Thomas, Jack Paar, Sally Jessy Raphael, Bishop Desmond Tutu, Ann Landers, "Melanie Hamilton" (Gone With the Wind). och "Dr. McCoy" (Star Trek).


Prepeard by Enneagaminstitutet from the work of Don Riso and Russ Hudson.
©1998-2007 The Enneagram Institute All rights reserved.